Denk mee

De omgevingsvisie maken wij samen met inwoners, ondernemers, instellingen, verenigingen en belangenorganisaties van Bernheze. Lees hieronder wat wij samen allemaal al gedaan hebben.

Zienswijze indienen

De periode van indienen van zienswijzen op de ontwerp-omgevingsvisie en de concept OmgevingsEffectRapportage is inmiddels verstreken. Het College van B&W maakt een nota van Zienswijzen en maakt een voorstel voor de gemeenteraad of en hoe de omgevingsvisie aangepast wordt. De verwachting is dat de commissie Ruimtelijke Zaken op 21 februari de omgevingsvisie in behandeling neemt, waarna de gemeenteraad op 7 maart de omgevingsvisie kan vaststellen.

Informatieavonden oktober 2023

De omgevingsvisie nadert z'n ontknoping. We kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft over de keuzes en ambities in de omgevingsvisie. Daarom organiseert de gemeente in elk deelgebied een informatieavond, waar u vragen kunt stellen, samen met andere inwoners uit het gebied. U kunt zich aanmelden om deel te nemen aan de informatieavonden. Lees meer.

Oproep: Help mee om de groene structuren op de kaart te zetten!

juli 2023: We zijn er bijna! De omgevingsvisie is al op 95%. Heb jij een goed idee voor de groene structuren van Bernheze? Laat het ons dan weten. Met Groene Gezonde Structuren (GGS) willen we een groene en gezonde omgeving beschikbaar stellen voor iedereen in Bernheze. GGS zijn er niet alleen voor mensen, maar ook voor onze flora en fauna. Ga naar Denk mee Groene Gezonde Structuren.

Dialoogsessie 15 februari 2023

Om de omgevingsvisie van Bernheze voor 2040-2050 vast te leggen, wordt een convenant opgesteld, waarmee de gemeente en de partners zich committeren aan de visie en ieder vanuit zijn/haar rol bijdraagt aan het realiseren van die betere toekomst. Volgens de planning wordt het convenant feestelijk ondertekend in februari 2024.

Tijdens de dialoogsessie van 15 februari 2023, hebben we het gesprek gevoerd over de selectie binnen de drie toekomstscenario’s. 

We hebben aan thematafels met andere partners dialoog gevoerd om de andere 50% te selecteren en toe te voegen aan de concept omgevingsvisie. Daarbij was het aan de partners om te toetsen of de ambities voor de toekomst in voldoende mate in de visie komen. Immers dat bepaalt of de partners kunnen instemmen met de omgevingsvisie.

Intentieverklaring omgevingsconvenant

Uiteindelijk streven wij er naar dat u en de andere partners begin 2024 een handtekening willen zetten onder een omgevingsvisie waar wij samen mee aan de slag gaan. Dit doen wij met een omgevingsconvenant.

Tijdens de dialoogsessie op 15 februari 2023 vroegen wij u ook of u de intentie heeft om samen met ons en de andere partners te komen tot dit omgevingsconvenant. Daarvoor hebben wij gezamenlijk een intentieverklaring getekend met een fotomoment.

Dit hebben wij gedaan

  • Inwoners hebben in het voorjaar van 2021 via een fotoactie en tekenwedstrijd voor kinderen laten zien welke toekomst zij voor ogen hebben.
  • Inwoners, ondernemers en organisaties hebben in het voorjaar van 2021 via een online vragenlijst aangegeven wat zij belangrijk vinden voor de toekomst.
  • Partnerorganisaties zijn in het najaar van 2021 in onderlinge dialoog gegaan over de opgaven en ambities voor Bernheze. In het voorjaar van 2022 hebben zij vervolgens hun ideeën ingebracht voor drie toekomstscenario's: Duurzaam Bernheze, Innovatief Bernheze en Coöperatief Bernheze. 
  • Wij hebben inwoners via een peiling op deze website gevraagd of zij zich herkennen in de identiteit van Bernheze.
  • Wij hebben inwoners via deze website gevraagd welke onderwerpen zij het belangrijkste vinden binnen de verschillende thema's. 
  • De opgehaalde opgaven, ambities en dromen voor Bernheze hebben een plek gekregen in het inspiratiedocument voor de omgevingsvisie dat op 17 februari 2022 gepubliceerd is. Hiermee is de oriëntatiefase afgesloten.
  • In april 2022 hebben wij de tweede dialoogsessie met 60 partnerorganisaties gehouden.
  • In juni, juli en september 2022 zijn er drie gebiedsbijeenkomsten met inwoners en ondernemers geweest, die wij samen met de dorpsvertegenwoordigende organen en het waterschap hebben georganiseerd. In deze fase zijn suggesties verzameld voor de toekomstscenario’s van de Omgevingsvisie.
  • Op 15 februari 2023 heeft de derde dialoogsessie plaatsgevonden, waarin we hebben toegewerkt naar weer een nieuwe versie van de Omgevingsvisie. We hebben gezamenlijk een intentieverklaring ondertekend.

De resultaten kunt u bekijken op de pagina Updates.

Op de hoogte gehouden worden?

Wilt u de hoogte gehouden worden van mogelijkheden om mee te denken? Laat dan hier uw gegevens achter.

Contact

Gemeente Bernheze
Telefoon 0412-45 88 88
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

 
 

Samen Bernheze is een initiatief van de gemeente Bernheze

 

 

 

   

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.