Planning

Het ontwikkelen van de omgevingsvisie verloopt in verschillende fases. In iedere fase is er ruimte om mee te denken en mee te praten. Zo werken we samen toe naar een omgevingsvisie die in 2023 door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

planning omgevingsvisie

Oriëntatiefase

In deze fase brengen we de opgaven en ambities in kaart. Dit hebben we al gedaan:

 • Inwoners en ondernemers hebben in het voorjaar van 2021 via een online vragenlijst en een tekenwedstrijd voor kinderen laten weten welke toekomst zij voor ogen zien. 
 • In november 2021 zijn zo’n 40 partnerorganisaties in onderlinge dialoog gegaan over de opgaven en ambities voor Bernheze. 
 • Zo’n 30 (burger-)raadsleden hebben tijdens een online themabijeenkomst in december 2021 aangegeven waar zij in de omgevingsvisie prioriteit aan willen geven. 
 • In de burgerpeiling hebben we inwoners ook gevraagd naar hun leefomgeving
 • We hebben inwoners via een peiling op deze website gevraagd of zij zich herkennen in de identiteit van Bernheze
 • De opgehaalde opgaven, ambities en dromen voor Bernheze hebben een plek gekregen in het inspiratiedocument voor de omgevingsvisie dat op 17 februari 2022 gepubliceerd is. Hiermee is de oriëntatiefase afgesloten.

De resultaten van deze fase kun je bekijken op de pagina updates.

Ontwerpfase en plan-Mer

In de oriëntatiefase zijn nog geen keuzes gemaakt. De ambities en dromen in het inspiratiedocument zijn bedoeld als inspiratie om tot een omgevingsvisie te komen. De volgende stap is de uitwerking van varianten op basis van dit inspiratiedocument. Deze varianten ontwikkelen we ook met elkaar, want de omgevingsvisie voor Bernheze maken we samen.

In het voorjaar van 2022 gaan we op verschillende plekken in de gemeente in gesprek met inwoners. En je kunt online meedenken via deze website. We organiseren tevens gebiedsgerichte bijeenkomsten en een dialoogsessie voor partnerorganisaties.

Op basis van de varianten komen we tot een ontwerp-omgevingsvisie. Pas in deze ontwerp-omgevingsvisie wegen we af aan welke opgaven, ambities en dromen we in Bernheze ruimte willen geven. Dit doen we op basis van een onafhankelijke “omgevingseffectrapportage”. De bedoeling is dat de ontwerp-omgevingsvisie eind 2022 af is. 

Vijf thema's

Voor het ontwerpen van deze varianten gaan we uit van vijf thema’s:

 • Gezonde leefomgeving
 • Leefbare kernen
 • Klimaatbestendig en (herstel) biodiversiteit
 • Vitale en duurzame landbouw & economie
 • Kwaliteit landschap & erfgoed.

Voor ieder van deze thema’s moeten keuzes gemaakt worden voor de toekomst. 

Toetsfase

De opbrengsten van de gesprekken worden meegenomen in de concept omgevingsvisie. Dit concept leggen we weer voor om te toetsen of we nog op de goede weg zitten. 

De gemeenteraad besluit over de omgevingsvisie. De bedoeling is om begin 2023 de omgevingsvisie ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. 

Contact

Gemeente Bernheze
Telefoon 0412-45 88 88
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

 
 

Samen Bernheze is een initiatief van de gemeente Bernheze

 

 

 

   

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.