Planning

Het ontwikkelen van de Omgevingsvisie verloopt in verschillende fases. In iedere fase is er ruimte om mee te denken en mee te praten. Zo werken wij samen toe naar een Omgevingsvisie die in 2023 door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

 

Planning Omgevingsvisie

In deze fase brengen wij de opgaven en ambities in kaart. Dit hebben wij al gedaan:

  • De opgehaalde opgaven, ambities en dromen voor Bernheze die wij hebben verzameld in 2021 hebben een plek gekregen in het inspiratiedocument voor de Omgevingsvisie dat op 17 februari 2022 gepubliceerd is. Hiermee is de oriëntatiefase afgesloten.
  • In april 2022 hebben wij de tweede dialoogsessie met 60 partnerorganisaties gehouden.
  • In juni, juli en september 2022 zijn er drie gebiedsbijeenkomsten met inwoners en ondernemers geweest, die wij samen met de dorpsvertegenwoordigende organen en het waterschap hebben georganiseerd. In deze fase zijn suggesties verzameld voor de toekomstscenario’s van de Omgevingsvisie.

De resultaten van deze fase kun je bekijken op de pagina Updates.

Belangrijke momenten

Om de omgevingsvisie van Bernheze voor 2040-2050 vast te leggen wordt een convenant opgesteld, waarmee de gemeente en de partners zich committeren aan de visie en ieder vanuit zijn/haar rol bijdraagt aan het realiseren van die betere toekomst. Volgens de planning wordt het convenant feestelijk ondertekend in december 2023. Daaraan voorafgaand zijn er nog een aantal belangrijke momenten en bijeenkomsten die gaan plaatsvinden:

  • Februari 2023: Derde dialoogsessie
  • April 2023: Omgevingseffectrapportage (OER)
  • Juli/Augustus 2023: Voorkeursscenario ontwerp Omgevingsvisie
  • September 2023: Concept Omgevingsconvenant
  • November/December 2023: Ondertekenen Omgevingsconvenant

Tussenrapportage, toetsfase en convenant

De uitkomsten van alle participatie-sessies zijn uitgewerkt in een tussenrapportage waarin wij, aan alle betrokkenen die hebben meegedacht, laten zien hoe de ontvangen suggesties zijn verwerkt in de drie toekomstscenario’s. Zo kan iedereen die hieraan heeft meegewerkt, ideeën heeft ingebracht en andere geïnteresseerden lezen wat het vertrekpunt is voor de volgende fase, de toetsfase.

De toetsfase loopt door tot juni 2023. Dan werken wij een voorkeursscenario uit.  In deze fase is de derde dialoogsessie op 15 februari 2023 cruciaal. In deze dialoogsessie kiezen wij samen met onze partnerorganisaties wat de beste onderdelen zijn voor de Omgevingsvisie.

De Omgevingseffectrapportage gaat ons daarbij helpen. Dan moet blijken of wij het in grote lijnen eens worden over wat wij mogelijk willen maken in Bernheze. Het eerste concept van de Omgevingsvisie is dan klaar.  Dit wordt de basis van het uiteindelijke doel: Het Omgevingsconvenant.

Contact

Gemeente Bernheze
Telefoon 0412-45 88 88
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

 
 

Samen Bernheze is een initiatief van de gemeente Bernheze

 

 

 

   

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.