Groene Gezonde Structuren

Wat is een Groene Gezonde structuur?

Met Groene Gezonde Structuren (GGS) willen we een groene en gezonde omgeving beschikbaar stellen voor iedereen in Bernheze. GGS zijn er niet alleen voor mensen, maar ook voor onze flora en fauna. We willen onze inwoners verleiden om gezonder te gaan leven. Dit kan door meer te wandelen, fietsen en sporten, maar ook door gezond voedsel bereikbaar te maken.

We willen het fiets- en wandelnetwerk combineren met aantrekkelijk groen en water voor mens en natuur. We hebben inwoners en ondernemers gevraagd om ook op eigen terrein bij te dragen aan aantrekkelijk groen, meer biodiversiteit en klimaatadaptieve maatregelen.

Alle ideeën die zijn ingediend zijn nog te raadplegen op deze digitale kaart.

Hoe gaat het nu verder?

U kent de lokale situatie goed en maakt dagelijks gebruik van de openbare ruimte. Wij vinden het daarom belangrijk dat u, als inwoner van Bernheze, mee heeft gedacht over de locatie en de inrichting van de Groene Gezonde Structuren. Er is een enorme respons geweest en daarvoor zijn we u zeer dankbaar.
We gaan in 2024 werken aan een programma GGS en gaan al deze suggesties beoordelen. Zo nodig nemen we contact op met de indiener. Het kan dus enige tijd duren voordat u wat meer van ons hoort e welke initiatieven in aanmerking komen voor een financiële bijdrage van de gemeente.

Op het Festival van de Toekomst in de laatste week van maart 2024 gaan we graag in gesprek met partners en inwoners om de volgende stappen te zetten naar een programma GGS. Daar bent u natuurlijk ook van harte voor uitgenodigd. Hoe de berichtgeving van de gemeente in de gaten. We zullen hierover uitvoerig gaan communiceren.

Vragen?

Heeft u vragen? Stuur ons een e-mail omgevingsvisie@bernheze.org

De kaarten zijn richtinggevend en er zijn geen rechten aan te ontlenen. In 2024 nemen we pas een besluit over de ligging van de GGS-en.

Contact

Gemeente Bernheze
Telefoon 0412-45 88 88
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

 
 

Samen Bernheze is een initiatief van de gemeente Bernheze

 

 

 

   

 

 

Cookie-instellingen