Bestuursprogramma

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het Bestuursprogramma van de gemeente Bernheze. Hierin staan de belangrijkste thema’s waar het college de komende bestuursperiode mee aan de slag gaat.

Wij willen iedereen bedanken die heeft meegedacht in de diverse bijeenkomsten voor inwoners en organisaties, de inloopsessies in het gemeentehuis en digitaal een bijdrage heeft geleverd via deze website.

Kernambities
Het Bestuursprogramma gaat uit van drie kernambities:

  • Wij gaan bouwen
  • Wij gaan werken aan veerkracht
  • Wij doen het samen

Met deze drie kernambities geeft het gemeentebestuur aan wat wij als gemeente Bernheze buitengewoon belangrijk vinden. Bij een scherpe prioritering blijven deze drie zaken in principe altijd overeind. In de inleiding van het Bestuursprogramma staan deze drie kernambities verder toegelicht.

Raadsvergadering
In de raadsvergadering op 3 en 10 november 2022 wordt het Bestuursprogramma behandeld in de gemeenteraad. Deze vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Meer informatie over de raadsvergaderingen kunt u vinden op de pagina Bestuurlijke Informatie van onze gemeentelijke website.

Contact

Gemeente Bernheze
Telefoon 0412-45 88 88
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

 
 

Samen Bernheze is een initiatief van de gemeente Bernheze

 

 

 

   

 

 

Cookie-instellingen