De plangebieden

Plangebied Heeswijk-Dinther

Op deze online digitale kaart ziet u het eerste ontwerp voor de vergroening van het plangebied Heeswijk-Dinther. De groene vlekken op de kaart geven aan waar stenen worden verwijderd en groen wordt aangeplant.

Op 7 mei is er een inloopbijeenkomst gehouden waar belanghebbenden gereageerd hebben op het plan. De gemaakte opmerkingen en de reactie van de gemeente daarop zullen daarna op deze pagina gepubliceerd worden.

Plangebied Oranjebuurt Heesch

Op deze online digitale kaart ziet u het eerste ontwerp voor de vergroening van het plangebied Heesch. De groene vlekken op de kaart geven aan waar stenen worden verwijderd en groen wordt aangeplant.

Op 15 mei is er een inloopbijeenkomst gehouden waar belanghebbenden gereageerd hebben op het plan. De gemaakte opmerkingen en de reactie van de gemeente daarop zullen daarna op deze pagina gepubliceerd worden.

Plangebied Vorstenbosch

Op deze online digitale kaart ziet u het eerste ontwerp voor de vergroening van het plangebied Vorstenbosch. De groene vlekken op de kaart geven aan waar stenen worden verwijderd en groen wordt aangeplant.

Op 22 mei is er een rondgang door de buurt georganiseerd waar belanghebbenden gereageerd hebben op het plan. De gemaakte opmerkingen en de reactie van de gemeente daarop zullen daarna op deze pagina gepubliceerd worden.

Plangebied Loosbroek

Voor Loosbroek is nog geen ontwerp voor de vergroening beschikbaar. Wanneer dit bekend is wordt dat ook op deze pagina gepubliceerd.

Op een nog te bepalen datum wordt er een inloopbijeenkomst gehouden waar belanghebbenden kunnen reageren op het plan. De gemaakte opmerkingen en de reactie van de gemeente daarop zullen daarna op deze pagina gepubliceerd worden.

Contact

Gemeente Bernheze
Telefoon 0412-45 88 88
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

 
 

Samen Bernheze is een initiatief van de gemeente Bernheze

 

 

 

   

 

 

Cookie-instellingen