Denk mee

Op de volgende momenten vinden inloopbijeenkomsten of een rondje door de straten plaats:

  • 7 mei voor de Oranjewijk in Heeswijk-Dinther
  • 15 mei voor de Oranjebuurt in Heesch
  • 22 mei rondje door de straten in Vorstenbosch
  • Loosbroek (datum volgt later)

Voor de straten in Vorstenbosch en Loosbroek vindt geen inloopbijeenkomst plaats. In plaats daarvan bespreken we het ontwerp in de straat.

Brieven aanwonenden

Alle direct aanwonenden hebben hiervoor per brief een uitnodiging gehad. Op deze inloopbijeenkomsten/rondje door de straten krijgen zij de mogelijkheid reacties te geven op de ontwerpen. De reacties analyseren we en verwerken we zoveel als mogelijk in de definitieve ontwerpen.

Op de pagina van de verschillende plangebieden vindt u te zijner tijd een overzicht van de reacties en het antwoord van de gemeente. De ontwerpen zijn daar ook te vinden.

Uw reactie

Bent u niet in de gelegenheid om bij de inloopbijeenkomst of rondje door de straten aanwezig te zijn? U kon tot 24 mei uw reactie aan ons doorgeven.

Contact

Gemeente Bernheze
Telefoon 0412-45 88 88
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

 
 

Samen Bernheze is een initiatief van de gemeente Bernheze

 

 

 

   

 

 

Cookie-instellingen